promoUIB

Una xarxa d'entitats i empreses ofereixen als membres de la comunitat universitària un conjunt de descomptes i altres avantatges en productes i serveis.

 

localització UIBCompres
Alimentació | Diaris i revistes | Llibreria i papereria | Moda, complements i perfumeria | Joguines | Flors i animals de companyia

Oci i activitatsOci
Activitats i centres d'oci | Centres culturals i museus | Cinemes i espectacles

Productes bancarisProductes bancaris i serveis especialitzats
Productes bancaris | Serveis especialitzats

InformàticaInformàtica, fotografia i telecomunicacions
Informàtica i fotografia | Telecomunicacions
 

 Esdeveniments

 

Per poder gaudir dels descomptes i avantatges de les entitats i empreses col·laboradores, heu d'acreditar la vostra condició de membres de la comunitat universitària mitjançant la presentació del carnet de la UIB o document acreditatiu.

Les condicions i el compliment d’aquestes ofertes són responsabilitat de les empreses que les realitzen. Si la UIB o algun dels seus membres detecta un incompliment del que s’ha acordat, l’empresa serà exclosa automàticament del programa i no hi podrà tornar a participar fins passats dos anys de l'exclusió.