promoUIB

Una xarxa d'entitats i empreses ofereixen als membres de la comunitat universitària un conjunt de descomptes i altres avantatges en productes i serveis.

 

Oci i activitatsOci
Activitats i centres d'oci | Centres culturals i museus | Cinemes i espectacles

Productes bancarisProductes bancaris i serveis especialitzats
Productes bancaris | Serveis especialitzats

Salut i bellesaRestauració
Restaurants

Salut i bellesaSalut i bellesa
Assegurances | Dependència | Bellesa | Centres mèdics | Clíniques dentals | Ortopèdies i òptiques | Psicologia  | Veterinaris

Vacances i viatgesVacances i viatges
Agències de viatges | Allotjaments | Lloguer de vehicles | Vaixells

Per poder gaudir dels descomptes i avantatges de les entitats i empreses col·laboradores, heu d'acreditar la vostra condició de membres de la comunitat universitària mitjançant la presentació del carnet de la UIB o document acreditatiu.

Les condicions i el compliment d’aquestes ofertes són responsabilitat de les empreses que les realitzen. Si la UIB o algun dels seus membres detecta un incompliment del que s’ha acordat, l’empresa serà exclosa automàticament del programa i no hi podrà tornar a participar fins passats dos anys de l'exclusió.