Formulari de petició d'adhesió

Tots els camps del formulari són obligatoris

Dades de l'empresa sol·licitant

Dades de contacte

Descomptes i/o avantatges

Heu d'incloure una breu descripció de com a màxim 300 caràcters, dels descomptes i/o avantatges que oferiu a la comunitat universitària i la data de vigència:

Indicau a quin col·lectiu va dirigit el vostre descompte o avantatge:

Personal docent i investigador
Personal d'investigació dels instituts de recerca adscrits
Personal d'administració i serveis
Alumnat
Amics i amigues de la UIB

Us pregam ens faceu arribar el logotip de la vostra empresa per correu electrònic a promocio@uib.cat

Un cop enviat aquest formulari, assegurau-vos que us apareix el missatge següent: "Formulari emplenat correctament". Si no és així, vol dir que les vostres dades no s'han enviat correctament i ho haureu de tornar a provar.

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.