Estacions de servei BP

Avantatge

  • Targeta BP Bonus:
    • 0,03 euros/litre en gasoil A i en dièsel Ultimate.
    • 0,03 euros/litre en benzines.

Podeu recollir la tarjeta a la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional (edifici Son Lledó) i a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera, de 10 a 13 hores.

Avantatge disponible a la xarxa d'estacions de servei BP adherides a l'acord Bonus Global.

Avantatge aplicat a tots els membres de la comunitat universitària.

Final de la promoció: maig de 2021.