Trui Teatre

trui

Camí de Son Rapinya, 29
07013 Palma
971 78 32 79
comunicacion@trui.es
http://truiteatre.es/

Avantatge

Avantatge aplicat a tota la comunitat universitària.

Final de la promoció: desembre de 2019.