Escoltar

Formulari de petició d'adhesió

Tots els camps del formulari són obligatoris

Dades de l'empresa sol·licitant

Dades de contacte

Descomptes i/o avantatges

Heu d'incloure una breu descripció de com a màxim 300 caràcters, dels descomptes i/o avantatges que oferiu a la comunitat universitària i la data de vigència:

Indicau a quin col·lectiu va dirigit el vostre descompte o avantatge:

Personal docent i investigador
Personal d'investigació dels instituts de recerca adscrits
Personal d'administració i serveis
Alumnat
Amics i amigues de la UIB

Us pregam ens faceu arribar el logotip de la vostra empresa per correu electrònic a promocio@uib.cat

Un cop enviat aquest formulari, assegurau-vos que us apareix el missatge següent: "Formulari emplenat correctament". Si no és així, vol dir que les vostres dades no s'han enviat correctament i ho haureu de tornar a provar.

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.