Escoltar

Dades que us poden ser d'interés

Universitat de les Illes Balears: arrelada al territori pluriinsular i alhora universal i oberta al món.

Manté els principis de prestació de serveis i de col·laboració amb els actors socials i empresarials, així com els de sostenibilitat i de respecte mediambiental.

Institució clau per al futur i la vertebració de les Illes Balears, perquè és palanca de progrés, social, cultural i econòmic.

Centrada en quatre eixos: millora constant de l’activitat docent, presencial i virtual; mantenir-se als llocs capdavanters de l’excel·lència investigadora; oferir una projecció cultural i social que arribi a totes les Illes; i potenciar la internacionalització de l’activitat universitària, que abasti, mitjançant intercanvis, les activitats docents, de recerca, d’innovació i administratives.

 

Consumidors potencials diaris (campus Mallorca i seus de Menorca i Eivissa i Formentera): 20.452*

Indicador** Valor
Alumnat 18.182
Professorat (PDI) 1.743
Personal d'administració i serveis (PAS) 527

 *Ventall d'edats: entre els 18 i els 70 anys
**Més informació: la UIB amb xifres